Varumärken

Joramark erbjuder säkerhetsboxar enligt säker vatten

Joramark erbjuder boxar för säker vatten som är avsedda att användas vid inbyggnad av tappvattenarmaturer i väggkonstruktioner i våtutrymmen, t.ex. för blandare för inbyggt montage. Skyddsrör och dräneringsrör från boxen skall ledas till utrymme eller avlopp så att eventuella läckage lätt kan spåras och där vattnet inte omedelbart orsakar skador. Boxen monteras in i väggbyggnad. Boxen kan antingen skruvas eller gjutas in i betongvägg. Monteringen kan utföras enkelt och säkert med Joramarks BOX 300. Boxarna är i ett läckagesäkert och rostfritt hölje och anslutningarna mellan kranen och vattenledningarna placeras inne i en sluten konstruktion i enlighet med byggbestämmelserna.