Varumärken

Keystone Cut

Keystone-tekniken är beryktat och används idag även i stora väg- och broprojekt. Hittills har mer än 50 miljoner kvadratmeter mur byggts med Keystone-teknik. Det gör Keystone till världens mest sålda stödmursystem. 1. Hål för glasfiberstavar. Varje stav låser blocken säkert på plats. Du behöver varken murbruk eller specialverktyg för att bygga en Keystonemur. 2. Murlutning. Varje block har dubbla hål för montering av glasfiberstavar. På så sätt kan man justera murens lutning genom att välja hål. 3. Mindre transportvikt. Varje block är försett med ett större hålrum för bättre grepp i marken och minskad transportvikt. Vid montering fyller du håligheten med krossad makadam (8-16 mm) som ökar såväl vikt som stabilitet. 4. Sned kant. Gör det möjligt att bygga en svängd mur.