Varumärken

Valmplatta

Valm är avsedd att användas som trafikavskiljande platta och på ytor där fordonstrafik inte är önskvärd. Benders sortiment av specialplattor har alla sin gemensamma nämnare i stor funktionalitet och utseenden som smälter väl in i omgivande miljöer.